MATKAILUAUTON / ASUNTOAUTON VUOKRAUSEHDOT

Ajoneuvon varaaminen, varausmaksun ja vuokran maksaminen

Ajoneuvo varataan maksamalla varausmaksu/pantti 300 € vuokranantajan ilmoittamalle tilille. Varaus on vahvistettu kun suoritus näkyy vuokranantajan tilillä. Panttimaksu palautetaan vuokraajan ilmoittamalle tilille, kun vuokrattu ajoneuvo on palautettu sovittuna ajankohtana, samassa kunnossa kuin se oli vuokraushetkellä.Vuokra suoritetaan kokonaisuudessaan kesäajalle (touko-elokuu) n. 2kk ennen vuokraustapahtumaa. Muina aikoina n. 1kk ennen vuokraustapahtumaa.

Vuokraajalta edellytetään vähintään B-luokan ajokorttia ja 22 vuoden ikää. Kesäsesonkina minimivuokrausaika on 1 viikko. Vaihtopäivä on sunnuntai. Ajoneuvon luovutus vuokraajalle ja vuokraan sisältyvät asiat. Vuokranantaja luovuttaa ajoneuvon vuokraajalle sovittuna ajankohtana sovitussa paikassa. Vuokraan sisältyy käyttöopastus. Vuokraan sisältyy ajoneuvo varusteineen ja sopimuksen mukaiset ajokilometrit (2100 km). Vuokrahintaan sisältyy kaksi kaasupulloa, joista toinen tulee olla palautettaessa täynnä (käytössä oleva ei saa olla tyhjä), WC-kemikaalit, sähköjohto ulkoiseen virtalähteeseen liittymistä varten. Talviaikana matkailuauto toimitetaan ilman käyttövesiä. Ajoneuvoissa on kattavat vuokrakäyttöön tarkoitetut liikenne- ja kaskovakuutukset.

Asiakkaan omavastuu Pohjoismaissa on 700 euroa/vahinkotapahtuma vakuutuksesta korvattavissa vahingoissa. Lasivahingoissa omavastuu on 200€.

AJONEUVON PALAUTUS:

Ajoneuvo palautetaan polttoainesäiliö täynnä. Mikäli säiliötä ei ole täytetty, käy vuokranantaja täyttämässä säiliön ja perii puuttuvan polttoaineen hinnan ja 50 euron täyttömaksun panttimaksusta. Palautettaessa wc-kasetti tulee olla tyhjennettynä ja puhdistettuna, talousjätevesisäiliö tyhjennettyinä sekä sisäsiivous tehtynä. Mikäli wc-kasettia ei ole tyhjennetty ja puhdistettu tai sisäsiivous on tekemättä, peritään 150€:n ylimääräinen maksu, joka voidaan periä panttimaksusta. Lattiamattojen pesusta peritään 80€:n maksu. Vuokranantaja huolehtii auton ulkopesusta. Oksennuksen ym. siivouksesta peritään 500€:n lisämaksu. Polttoaineen tai muun säiliöön kuulumattoman aineen tankkauksesta vesisäiliöön peritään 2000€:n lisämaksu.Vuokraaja palauttaa ajoneuvon vuokrasopimuksessa mainittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä. Palautusajan muuttumisesta on sovittava riittävän ajoissa vuokranantajan kanssa. Mikäli ajoneuvoa ei palauteta sovittuun aikaan, eikä palautusajan muuttumisesta ole sovittu vuokranantajan kanssa, on vuokranantajalla oikeus periä viivästysajalta viivästysmaksua 50€/alkava tunti. Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä, jos vuokraaja palauttaa ajoneuvon ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä. Jos ajoneuvoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokranantajan kanssa, ilmoitetaan asia poliisille varkaustapauksena. Vuokranantajalla on oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnistä aiheutuneista taloudellisista menetyksistä.

Vuokraajan velvollisuudet ja vastuut:

Vuokraaja on velvollinen hoitamaan ajoneuvoa varusteineen huolellisesti niin, että se on palautettaessa samassa kunnossa kuin se oli luovutushetkellä.  Vuokraajan on tarkistettava vuokrattava ajoneuvo luovutushetkellä ja kirjattava yhdessä vuokranantajan kanssa ylös mahdolliset puutteet tai viat vuokrasopimukseen. Vuokraajan on liikkeelle lähdettäessä varmistettava, että ajoneuvon ikkunat, ovet ja kattoluukut ovat suljettuna sekä portaat vedettynä sisään ja verkkovirtajohto irrotettu autosta. Sateella on huolehdittava ikkunoiden, ovien ja kattoluukkujen sulkemisesta siten ettei ajoneuvoon pääse satamaan sisälle. Vuokraaja on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan ajoneuvon normaaleista tarkistuksista ja huolehtimaan, että käyttää sähkölaitteita niin, etteivät akut pääse tyhjenemään. Jos ajoneuvon starttiakku on tyhjentynyt vuokraajan omasta huolimattomuudesta esim. ajovalojen päälle jättämisestä parkkeerattuun ajoneuvoon tai ajoneuvon kojelaudan 12V pistokkeiden liiallisesta käytöstä ajoneuvon ollessa sammutettuna, on vuokraaja velvollinen itse hoitamaan ajoneuvon käynnistyksen/akkujen lataamisen niin, että ajoneuvo saadaan käyntiin. Vuokraajaa suositellaan kytkemään ajoneuvo leiriytyessä verkkovirtaan, jolloin sähkölaitteiden toimivuus ja akkujen latautuminen voidaan parhaiten varmistaa.

VAHINKO- JA KATOAMISTAPAUKSET:

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan ajoneuvolle tai sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot sekä korvaamaan ajoneuvosta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet.

• Vuokraajan omavastuu on 700 €/vahinkotapahtuma (Pohjoismaat) ajoneuvon kasko- ja liikennevakuutuksesta korvattavissa vahingoissa.
• Vuokraaja on kokonaisuudessaan vastuussa niistä vahingoista, joita ajoneuvon vakuutukset eivät korvaa.
• Vuokranantaja voi vähentää aiheutuneet kustannukset panttimaksusta.
• Vuokraaja vapautuu korvausvelvollisuudesta, jos vuokranantaja saa täyden korvauksen vahingoista vakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.
• Jos vahingot johtuvat vuokraajan tahallisuudesta, huolimattomuudesta tai ajoneuvon väärinkäytöstä tai jos kuljettaja on vahingon sattuessa alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena, tulee vuokraajan korvata kaikki aiheutuneet vahingot.Vuokraaja on velvollinen maksamaan vuokra-aikana ajoneuvon käyttämisestä aiheutuvat leiriytymis-, pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, ylikuorma-, sakko-, rike- ja muut maksut.

Tupakointi ajoneuvossa on ehdottomasti kielletty, laiminlyönnistä peritään 500€:n lisämaksu. Lemmikkieläimet sopimuksen mukaan. Ajoneuvoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokranantajan lupaa. Ajoneuvoja ei vuokrata Itä-Eurooppaan tai Euroopan ulkopuolelle. Vuokraajalla ei ole oikeutta luovuttaa ajoneuvoa kenenkään muun kuin vuokrasopimuksessa mainittujen henkilöiden käyttöön. Autoa ei vuokrata festareille yms.

Vuokranantajan velvollisuudet:

Vuokranantaja vastaa, että vuokrattu ajoneuvo on teknisesti luovutushetkellä siinä kunnossa, että sitä voidaan käyttää sopimuksessa tarkoitettuun toimintaan. Vuokranantaja ei vastaa ajoneuvon rikkoutumisen tai vian aiheuttamasta vahingoista vuokraajalle, vuokraajan omaisuudelle tai liikennevälineille tai muille henkilöille. Vuokranantaja ei korvaa matkan keskeytymisestä vuokraajalle aiheutuvia matka-, majoitus- tai muita kuluja. Vuokranantaja ei vastaa vuokraajan omaisuudesta, joka on ollut ajoneuvossa esim. varkaustapauksissa, mikäli ajoneuvon vakuutus ei sitä korvaa. Mikäli auto on edellisten tai edellisen vuokralaisen aikana rikkoontunut tai kolaroitu siten, ettei sitä voi luovuttaa (force majeure= ylivoimainen este) Vuokranantaja on velvollinen palauttamaan jo maksetun vuokran kokonaisuudessaan. Vuokraajalla ei ole oikeutta yllämainitun hyvityksen lisäksi vahingonkorvaukseen.

Toimenpiteet vika-, vahinko- ja varkaustapauksissa:

Teknisen tai muun vian ilmetessä on vuokraajan ilmoitettava siitä viipymättä vuokranantajalle. Vuokraaja on velvollinen toimittamaan ajoneuvon korjattavaksi vuokranantajan niin vaatiessa vuokranantajan lukuun. Vuokraaja voi myös palauttaa ajoneuvon vikatapauksessa välittömästi vuokranantajalle, jolloin vuokrasopimus päättyy luovutushetkellä.

Rengasvaurion sattuessa vuokraaja on velvollinen korjauttamaan renkaan vuokranantajan lukuun, kuitenkin neuvottelemalla tästä ensin vuokranantajan kanssa.

Liikennevahingon sattuessa on vuokraaja velvollinen ilmoittamaan viipymättä vahingosta vuokranantajalle. Syyllisyyden ollessa vähänkään epäselvä, on vuokraajan ilmoitettava asiasta poliisille. Ilmoitus poliisille tehdään aina, kun kyseessä on henkilövahinko. Myös hirvieläinvahingoissa vuokraajan on aina tehtävä ilmoitus poliisille sekä toimitettava vuokranantajalle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta.

Varkauden sattuessa on vuokraajan välittömästi ilmoitettava vuokranantajalle ajoneuvoa kohdanneesta varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokranantajan on tämän jälkeen ilmoitettava vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä.

Väärän polttoaineen tankkaamisesta on ilmoitettava vuokranantajalle välittömästi. Ajoneuvoa ei saa käynnistää, mikäli tankissa on väärää polttoainetta! Vuokraaja on vastuussa kaikista kuluista, jotka tästä aiheutuvat.

SOPIMUKSEN PURKAMINEN:

Jos vuokraaja purkaa sopimuksen:
• yli 30 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokranantaja velvollinen palauttamaan varausmaksun/pantin vähennettynä 100 €:lla.
• 30–15 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokranantaja oikeutettu pidättämään varausmaksun/pantin 300€.
• 14-8 vrk tai sitä myöhemmin ennen vuokra-ajan alkua, on vuokranantaja oikeutettu pidättämään puolet vuokrasummasta.
• Alle 8 vrk ennen vuokra-ajan alkua vuokralainen on velvollinen maksamaan koko vuokraussumman.

Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokra-ajan kuluessa vuokrasopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti vuokrasopimusta tai vuokrausehtoja tai että vuokraaja ei vuokranantajan arvion mukaan kykene käsittelemään ajoneuvoa asianmukaisesti. Jos ajoneuvon käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokranantajan saatua ilmoituksen tapahtuneesta. Vuokranantajan purkaessa vuokrasopimuksen, on vuokraaja velvollinen palauttamaan ajoneuvon viivytyksettä vuokranantajalle. 

Ota yhteyttä ja PYYDÄ TARJOUS